Grafiker!

 Ikke bare en grafisk designer

 

Jeg har bevæget mig meget omkring, men de sidste 25 år er det sket ved siden af mit arbejde som grafisk designer. At lære noget er et must for mig. Jeg vil hellere læse en lærebog end at se fjernsyn, og jeg behøver alt det nye for at nære min kreativitet.
 Selvlært?

 

Autodidakt Definition (Wikipedia): En auto­didakt (af græsk auto­dídaktos = “selvlært”) person, er en person, som uden hjælp fra lærere har tilegnet sig en stor viden og et stort erfaringsgrundlag inden for et bestemt område. Denne person er selvlært.

 

 

 

D et kræver både tid og streng disciplin, at være autodidakt. Ikke alene har skal man undvære en lærers assis­tance, men man skal også sikre sig, at man er meget mere ind i stoffet end de fleste ”officielt” uddannede personer i samme fag.
Har man ikke et certifikat, der siger, at på et tidspunkt beherskede man et vist antal discipliner på en vis måde, så mødes man med en mistro til ens viden og kunnen og skal bevise sig mere end den der har certifikatet.
Den selvlærte har ikke alene måttet finde sin viden selv, han har også opøvet færdigheder på basis af den viden, eller lært fra folk, han har opsøgt eller mødt tilfældigt.
Viden er til at finde. I dag er der internettet, som nok kræver en grundig kildeanalyse og kildekritik, men som kan give svar på utrolig meget. Tidligere var det hovedsageligt bi­blioteket. Det kan bruges endnu, selvføl­gelig, og man har lidt mindre arbejde med hensyn til kildekritik, men også der er det nødvendigt at stille spørgsmål ved, hvem der kommer med viden, og hvorfor. (Hvem er forfatteren? Hvem betaler forfatteren? Hvem har interesse i at den viden fremvises netop sådan?)
Autodidaktens vej er lang og fyldes med ny viden hele tiden. For autodidakten er vant til at søge ny information, nye teknikker og metoder. Han bliver stillet mere overfor tvivl, fordi han er autodidakt, og er i høj grad underlagt ”kildekritik”. Det er grunden til autodidaktens store viden, og den store erfaringsgrundlag kommer både fra hans arbejde med stoffet og fra den mangfol­dighed af kilder han får sit viden fra.