Mit resumé og CV

Jeg er ikke helt så farligt som ham der ovenfor…

Hvad har jeg gjort i alle de år?

Sprog og kultur
I min fritid har jeg beskæftiget mig med blandt andet skrivning. Jeg var en overgang medlem af en gruppe digter- og forfatter­aspiranter.

En anden af mine store inte­resser har været kinesisk kultur, hvilket medførte, at jeg tog aftenundervisning i kinesisk. 

Jeg er opvokset i Holland og er indonesisk gift, og det sammen med min interesse for fremmede kulturer har givet mig indsigt i kulturelle forskelle, deres konsekvenser, og deres problematikker.

Jeg taler, læser og skriver engelsk næsten lige så godt som dansk, “gammeldags“ hol­landsk lige sådan, og klarer mig rimeligt på tysk. Desuden læser og forstår jeg en del fransk, og har en vis forståelse af kinesisk og indonesisk.

En uddannelse som NLP practitioner og Time Line Therapist har sammen med sprog og interesse i kultur givet mig mange forudsætninger for at forstå andre kulturer og leve mig ind i dem, især når det gælder kommunikation og formidling.

Ansættelser:
2012 – Dansk Bademiljø. Multimedieansvarlig
1988-2011 K. E. Mathiasen A/S, grafisk afdeling
1985-1988 Ole Bak’s Grafiske Tegnestue
1984 Tilsynsførende ved Ribe Amts feriekoloni, Fanø (sommerarbejde)
1983 Afløser for vicevært (sommerarbejde)
1976 H. C. Christensen, Varde. Finmekaniker.
1975-1976 Jakob Holm, Varde. Fabriksarbejder.
1975 Arbejdsløs, forsøg på at starte som selvstændig urmager
1973-1975 Hans P. Korsgaard, urmager
1972-1973 Weekendarbejde som urmager
Uddannelser:
1990-1991 Dansk NLP institut, NLP Practitioner, Time Line Therapist
1982-1984 Esbjerg Seminarium
1980-1981 Praktik, Rosendahls bogtrykkeri, Esbjerg
1979-1981 Grafisk Basisår og kopistuddannelse
1977-1979 HF
1970-1973 Vakschool Schoonhoven, Nederland (urmageruddannelse)
1958-1970 Grundskole i Holland
Kurser:
2012 Dynamoen, Randers, 6 ugers PHP, HTML5, CSS3, Javascript, WordPress.
2012 Fundamentals of Magento Development, Core Principles for Theming in Magento
2011 Selvstudie HTML5, Javascript
2010 Submit, Randers, Flash kursus
2008 Kursus Pitstop og Pitstop Server, Trigono ApS, København
2004 Farveteori og farvestyring/ICC-profiler, Caslon IT, Århus
Indesign virksomhedskursus, Caslon IT, Århus.
Kursus Brisque 5, Inhouse, lærer fra Creo/Kodak.
2003-2004 Brisque 4, Preps, Lotem Inhouse lærer fra Creo
2003 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, Arbejdstilsynet
2000 Brainbench  certification, Macintosh Power User
GoLive, Jensens bureau, Århus
1999 Enkeltfag, Datanom: Programkonstruktion 1, Århus købmandsskole
Brevkursus: Importskolen
1994 Databaser, fjernundervisning fra Ålborg Folkeuniversitet
1992-nu Selvstudier i IT. (Bøger, internetkurser, tutorials, mm.)
1992 Grundkurser i Quark Xpress, Adobe Photoshop og Aldus Freehand
1991 Bedre reklametekster
1990 Gestalt terapi
1987 Creative Writing, Århus  Folkeuniversitet
Grafisk forbund, Copyrigh
1986 Kreativ brug af Copyproof
Aftenkursus Kinesisk, Århus
1986-1989 Diverse kurser i massage
1985-nu Tegning: Croquis, reklametegning, perspektiv, 3D, vektor, Pixel mm
1983 IT for lærere. Programmering i Pascal, Esbjerg Seminarium
1982-1983 Diverse kurser for boligforeningsbestyrelsesmedlemmer (regnskab, budgetter, kommunikation, taleteknik)
1980 Aftenkursus Kinesisk, København
Story telling, København
1979 Aftenkursus Kinesisk Odense
Aftenkursus Fransk, Odense
1977 Kursus bogbinding, Varde
1975 Nørgaards højskole, Bjerringbro
1972 Selvstudie for certifikat som radioamatør
1969-1970 Selvstudier i antropologi

Forklaringer og bilag kan ses under Bilag. Bed om et password via kontaktformularen. Udtalelser kan også ses på mit linkedIn profil.