Ordets styrke, fortsat

For lige at komme tilbage til sidste post.

Selv om det er nemt sagt, at ord gør forskellen, så er der meget sandhed i det. Jeg har arbejdet en del med ord og måden at sige tingene på. I NLP benytter man sig meget af præcis hvordan tingen bliver sagt, og en gentagelse af et budskab på forskellig måde kan få en forståelse frem, der ellers ville forblive skjult uanset hvor velformuleret den første meddelelse var.

Der er lukket for kommentarer.