Farvestyring, fortsat

Se første del her Ved skift fra et farverum til et andet sker der en forringelse. Dette kan bedst illustreres ved et eksempel. Det øverste forløb i billedet viser “virkeligheden” med sine mange nuancer mellem mørk og lys. Den næste stribe er, hvad kameraets chip “ser” Der er kommet en opdeling i enkelte farver. Så kommer konverteringen i tredje stribe. Nogle af farvene bliver “lagt sammen”, fordi farverummet ikke indeholder så mange farver. Lad os sige, at dette er Adobe RGB farverummet.  Til sammenligning er der så i den fjerde stribe konverteringen til sRGB, som har færre farver end Adobe RGB. Jeg ved godt, at denne repræsentation er ret grov, men det er kun for at illustrere, at farver forsvinder ved konvertering til et mindre farverum. De er væk for altid, og med dem forsvandt også de detaljer, der blev dannet af de forsvundne farver. Grafen her viser de forskellige farverums omfang. Det ses tydeligt, at sRGB indeholder væsentlig færre farver end Adobe RGB. Ind i dette er der så også angivet, hvor lille farverummet er for et stykke mat papir.  Det matte papir har svært ved at gengive blå og rødlige farver, som er i både Adobe RGB og sRGB, men kan til gengæld gengive grønne og gule farver, som ikke er i sRGB. (Nogle af de gule farver er heller ikke med i Adobe RGB.) Begrundelsen for at bruge sRGB, at papiret som regel ikke kan gengive disse farver. Man ser bort fra, at færre farver også betyder færre detaljer, men det er netop begrundelsen for, at man skal beholde så stort et farverum som muligt så længe som muligt.  Detaljer, der forsvinder er væk for altid. Er de der, kan de fremhæves ved filtrering og billedbehandling i Photoshop og give et bedre resultat. I forhold til InDesign og arbejdet med farvestyring, så er det efter min opfattelse  bedst at beholde billeder i det RGB farverum, de havde, da de kom fra fotografen. Om det er Adobe RGB eller sRGB afhænger i nogen grad af udstyret. Det kan ikke betale sig – rent detaljemæssigt – at konvertere et billede fra sRGB til Adobe RGB.  Denne konvertering vil dog resultere i en mere ensartet efterbehandling af billederne, og når  så mange billeder om muligt har samme profil, får man en mere ensartet konvertering til CMYK, når  dokumentet sendes til tryk. Farvestyringen skal gerne være sat op sådan, at billeder, der er i CMYK i forvejen bliver medtaget uden konvertering.  Konvertering forringer billedkvalilteten og “gevinsten” ved at konvertere CMYK til CMYK er  for ringe. CMYK til CMYK konverteringen går over RGB og betyder en forringelse af klare farver. Konverteringen resulterer i R,G og B kanaler med hver sin lave værdi for hvad RGB farverummet opfatter som gråt. Den efterfølgende konvertering oversætter farven til en CMYK farve med værdier i alle fire kanaler, og dette kan resultere i en mudret farve, der er svært at trykke som sort.    

Fortsættes

Kommentarer

Farvestyring, fortsat — 1 kommentar

  1. Kritik er velkommen, det lærer man af.

    Critisism is good, it is the way to learn.