At være selv-lært

 

Autodidakt

Definition (Wikipedia): En autodidakt (af græsk autodídaktos = “selvlært”) person, er en person, som uden hjælp fra lærere har tilegnet sig en stor viden og et stort erfaringsgrundlag inden for et bestemt område. Denne person er selvlært.

 

Massimo Vignelli nævner I sin “The Viginelli Canon” semantik, syntaktik, pragmatik, disciplin, hensigtsmæssighed som grundlag for sit arbejde.

Semantik forklarer han med nødvendigheden af at undersøge emnet man arbejder med. Alle eller så mange relationer som muligt til  både sender og modtager skal tages i betragtning.

Syntaktik ser han som den korrekte sammenhæng mellem helheden og detaljerne, som skal være konsistent.

Pragmatikken kræver, at man sætter brugbarheden, forståelsen over alt andet. Kan modtageren (eller afsenderen) ikke forstå resultatet, er alt andet ligegyldigt.

Disciplinen er det, der er nødvendigt for at kunne de første tre parametre. Meget disciplin.

Det samme gælder i høj grad for den, der har valgt selvstudier som sin som sin ”levemåde”.  Enhver ny viden skal sættes i korrekt sammenhæng, dets relationer til det nuværende skal være i orden og korrekte og resultatet skal være forståelig, det kræver disciplin.

Det sidste parameter som Vignelli bruger – flertydighed – kan ses som det faktum, at det meste viden ikke er specifikt for ét sammenhæng, men kan bruges til flere sammenhænge.

Bogen ”The Vignelli Canon” er en udmærket kilde til selvstudier, også når man faktisk har arbejdet med stoffet i mange år.

Der er lukket for kommentarer.